Thông Báo về Vi-rút Corona Mới (COVID-19)

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles (Sở Y Tế Công Cộng) đề nghị quý vị trợ giúp nhằm chuẩn bị sẵn sàng và giúp ngăn ngừa sự lây lan của chủng vi-rút Corona mới lạ (mới) tại quận Los Angeles. Trên toàn cầu, số lượng người bị nhiễm chủng vi-rút gây ra “bệnh vi-rút Corona 2019” (được viết tắt là COVID-19) này tiếp

 

tục tăng lên tại Trung Quốc đại lục và các nơi khác. Theo thông tin của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật và Tổ Chức Y Tế Thế Giới, các xu hướng khắp toàn cầu hiện tại cho thấy rằng chủng vi-rút này có thể tiếp tục lây lan trên toàn thế giới và gây ra một đại dịch. Chúng ta cần phải chuẩn bị để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền nhiễm này tại địa phương.

 

Sở Y Tế Công Cộng đang chủ động thực hiện các bước đi để ngăn chặn sự lây lan của loại bệnh truyền nhiễm này. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả các tổ chức xem xét và cập nhật các kế hoạch khẩn cấp của mình và xem xét các cách thức tiếp tục các dịch vụ thiết yếu nếu các hoạt động tại chỗ tạm thời phải giảm thiểu.

 

Vào đầu tháng này, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị Hướng Dẫn về Vi-rút Corona Mới Lạ dành cho Chủ Lao Động,

 

trong đó bao gồm nhiều biện pháp phòng ngừa dành cho cá nhân và tổ chức giúp giảm thiểu sự lây lan của vi-rút Corona mới lạ. Nếu có tình trang lây lan COVID-19 đáng kể trong cộng đồng địa phương, ngoài việc tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp đó, Sở Y Tế Công Cộng có thể cần triển khai các hành động quyết liệt hơn như hủy bỏ các sự kiện và đóng cửa doanh nghiệp nhằm trợ giúp làm chậm lại sự lây lan của bệnh truyền nhiễm này.

 

Chúng tôi yêu cầu các chủ lao động bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có yêu cầu thực hiện các hành động đó. Lá thư này tóm tắt những khuyến nghị hiện hành của chúng tôi nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút Corona mới lạ. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích quý vị ghé thăm trang web về Vi-rút Corona Mới Lạ của DPH để tìm hiểu về các tài nguyên bao gồm Hướng Dẫn dành cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động, Các Các Câu Hỏi Thường Gặp và các đồ họa thông tin tại: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.

 

Thông tin chung

 

Ở mức độ tổ chức, có các biện pháp phòng ngừa nào nên được thực hiện để giảm thiểu sự lây lan của các loại vi-rút về đường hô hấp, giống như chủng vi-rút gây ra COVID-19?

 

 • Giáo dục và nhấn mạnh tầm quan trọng của những hành động phòng ngừa mà các cá nhân có thể thực hiện hàng ngày (xem nội dung bên dưới).
 • Khuyến khích và hỗ trợ nhân viên, và tình nguyện viên ở nhà khi họ bị ốm. Nhắc nhở họ ở nhà và không đến nơi làm việc cho đến khi họ không còn bị sốt trong khoảng thời gian tối thiểu là 24 giờ khi không cần sử dụng thuốc hạ sốt.
 • Cung cấp đủ trang thiết bị để thực hiện vệ sinh tốt, bao gồm việc dễ dàng tiếp cận với các khu vực vệ sinh sạch sẽ và đúng chức năng, xà phòng, khăn giấy, và chất khử trùng rửa tay bằng cồn.
 • Khuyến khích rửa tay thường xuyên, bao gồm trước bữa ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh và sau khi ho và hắt hơi.

 

 • Giảm thiểu tối đa, nếu có thể, tiếp xúc gần và dùng chung các đồ vật, chẳng hạn như các loại cốc, thức ăn, và đồ uống.
 • Định kỳ vệ sinh và khử trùng tất cả các bề mặt và vật dụng thường chạm vào, chẳng hạn như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, tay nắm vòi, và điện thoại. Sử dụng các chẩy tẩy rửa thường dùng và thực hiện đúng theo các hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.
 • Cung cấp thông tin chính xác về vi-rút Corona mới lạ cho nhân viên cùng các bước thực hiện họ có thể làm để bảo vệ bản thân và gia đình họ.

 

Những hành động phòng ngừa mà các cá nhân có thể thực hiện hàng ngày bao gồm:

 

 • Ở nhà khi quý vị bị ốm. Ở nhà trong thời gian tối thiểu là 24 giờ sau khi quý vị không còn bị sốt hoặc các triệu chứng của sốt mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà-phòng và nước trong thời gian tối thiểu là 20 giây. Nếu không có sẵn xà-phòng và nước, sử dụng một chất khử trùng rửa tay bằng cồn có tối thiểu 60% lượng cồn.
  • Dùng một khăn giấy để che miệng khi quý vị ho và hắt hơi, và sau đó ném khăn giấy đi và ngay lập tức rửa tay. Nếu quý vị không có khăn giấy, hãy dùng tay áo của mình (không dùng tay).
  • Hạn chế tiếp xúc gần với người bị ốm.
  • Vệ sinh và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường chạm vào bằng một loại nước xịt vệ sinh hoặc khăn lau thường dùng trong nhà.

 

Điều gì doanh nghiệp chúng tôi nên chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nếu tình hình lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng lên?

 

Tình hình lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng lên sẽ mang lại mức độ rủi ro cao hơn cho công chúng nói chung, và cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng địa phương bất kỳ. Các tổ chức nên có một kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các hành động bổ sung sau đây nếu được Sở Y Tế Công Cộng khuyến nghị:

 

 • Có một kế hoạch trao đổi với nhân viên và tình nguyện viên của mình. Ghé thăm website của chúng tôi, publichealth.lacounty.gov, để có được thông tin cập nhật và chính xác để dùng trong nội dung trao đổi của quý vị.
  • Cho phép nhân viên ở nhà nếu ai đó trong nhà họ bị ốm hoặc xảy ra tình trạng đóng cửa trường học.
  • Không yêu cầu giấy xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế dành cho nhân viên hoặc tình nguyện viên bị ốm vì các bệnh hô hấp cấp để phê chuẩn cho tình hình bênh tật của họ và việc họ quay trở lại làm việc. Văn phòng của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế sẽ cực kỳ bận rộn và không thể cung cấp các loại giấy tờ đó kịp thời.
  • Xem xét cách thức bảo vệ nhân viên có nguy cơ rủi ro cao hơn trong việc gặp phải các biến chứng sức khỏe tiêu cực. Điều này có thể bao gồm các chiến lược như trao đổi từ xa và sắp xếp lệch ca làm việc nhằm tăng khoảng cách vật lý giữa các nhân viên, nhân viên được đào tạo chéo, và hủy bỏ các chuyến công tác không thiết yếu và các cuộc họp và sự kiện gặp mặt trực tiếp đông người.
  • Các doanh nghiệp có thể cần xem xét ngưng các hoạt động nếu có số lượng đáng kể các nhân viên đã có tiếp xúc gần với một trường hợp được xác nhận là mắc vi-rút Corona mới lạ; các cá nhân đó (những người tiếp xúc gần) có thể phải chịu kiểm dịch lên tới 14 ngày kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Chỉ xảy ra tình trạng yêu cầu đóng cửa số lượng lớn các doanh nghiệp nếu có tình trạng lây lan đáng kể trong cộng đồng và không thể kiểm soát tốt bằng các chiến lược khác.
  • Điều chỉnh, hoãn, hoặc hủy các hội nghị hoặc sự kiện lớn. Những sự kiện mà mọi người tiếp xúc gần với những người khác trong khoảng thời gian kéo dài có thể cần được hủy bỏ hoặc điều chỉnh nếu có sự lây lan đáng kể trong cộng đồng tại một cộng đồng cụ thể hoặc nhiều cộng đồng khác nhau. Chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp để đánh giá rủi ro và xác định các chiến lược giảm thiểu hiệu quả. Nếu chúng ta gặp phải tình trạng gia tăng nhanh số lượng các trường hợp trong quận, chúng tôi có thể yêu cầu hủy bỏ nhiều loại hình sự kiện công cộng khác nhau.

 

 • Triển khai các cách nhằm đảm bảo tiếp tục thực hiện các dịch vụ nếu các hoạt động tại chỗ tạm thời phải giảm thiểu, chẳng hạn như áp dụng làm việc từ xa, và thời gian biểu linh hoạt khi nhân viên được đào tạo chéo.

 

 Hướng Dẫn Tạm Thời dành cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động trong việc Lập Kế Hoạch và Phản Ứng với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19), tháng Hai 2020 của CDC có liệt kê các thông tin quan trọng cần xem xét khi xây dựng một kế hoạch phản ứng cùng chi tiết hướng dẫn và các chiến lược thực hành.

 

Biết được có thể nhận thông tin đáng tin cậy ở đâu

 

Cẩn trọng với các trò gian lận, tin giả và lừa bịp liên quan đến vi-rút Corona mới lạ. Các thông tin chính xác, bao gồm thông báo về các trường hợp mới tại quận Los Angeles, sẽ luôn được Sở Y Tế Công Cộng cung cấp thông qua thông cáo báo chí, truyền thông xã hội, và website của chúng tôi. Website có thêm nhiều thông tin khác về COVID-19, bao gồm Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ), các đồ họa thông tin, và hướng dẫn đối diện với căng thẳng, cũng như các lời khuyên về rửa tay.

 

 • Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles (LACDPH, cấp Quận)
  • Đường Dây Trợ Giúp 24/7 Trung Tâm Tiếp Cận Sở Sức Khỏe Tâm Thần Quận Los Angeles (800) 854- 7771.

 

Các nguồn thông tin đáng tin cậy khác về vi-rút Corona mới lạ bao gồm:

 

 

Nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi đường dây thông tin của quận Los Angeles, số điện thoại 2-1-1, lúc nào cũng sẵn sàng 24 giờ trong ngày, để nói chuyện với nhân viên của chúng tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s